عمر لحظه لحظه 

در جهان بدون عشق

قطعه ایی ناکوک ست

در احساس زندگی.

....ترانه شرقی....

+ تاریخ یکشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۴ ساعت 10 نویسنده ترانه شرقی |

رفتن به صفحه ی ساعت 

رسم عقربه دلم شد  

تا انتظارم  را

در صبح عاشقی

پایان دهی. 

:::::::::::دلنوشته من:::::::::::::::

+ تاریخ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ ساعت 10 نویسنده ترانه شرقی |

مرور مکنم 

خاطرات را

تا بهانه دلتنگی  

با تکرار نامت 

فرو کش کند  

در دلم. 

:::::::::دلنوشته من::::::::

+ تاریخ دوشنبه ۱۱ اسفند۱۳۹۳ ساعت 8 نویسنده ترانه شرقی |

کمی آنطرف تر از ابرها 

خورشید بی رمق  

در دستان امید 

گونه ی سرمازده ی گرما را  

نفس نفس می زند. 

::::::::::دلنوشته من :::::::::::::::::

+ تاریخ یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ ساعت 13 نویسنده ترانه شرقی |

 

 

روانشناسي کن روح مرا

تا اينده تازه ام را

با بودن در کنارت

احساس کنم.

 

:::::::::::دلنوشته من::::::::::

+ تاریخ پنجشنبه ۱۱ دی۱۳۹۳ ساعت 18 نویسنده ترانه شرقی |

 

وقتی دمیدی بر دلم عیسا بدل شد

با هر نفس عشقت کنارم یک غزل شد

 

احساس من با بودنت مانند کندو

شیرین تر شیرین وطعمی از عسل شد

 

سر گشته گی هایم به تعبیری برایت

شرحی سراسر مثل یک ضرب المثل شد

 

گاهی که دارم از تو تنها یک معما

آهنگ پیمان با دلت چون راه حل شد

 

آغاز دل وصفی به پایانت ندارد

مضموندل عاشق تر از شعر ازل شد.

 

.............ماه منیر بروفر................

 

+ تاریخ جمعه ۷ آذر۱۳۹۳ ساعت 11 نویسنده ترانه شرقی |

هنگامه نام گرفتم

در بي تصويري 

نگاه مهربانت...

 

 

+ تاریخ جمعه ۲۳ آبان۱۳۹۳ ساعت 5 نویسنده ترانه شرقی |

روبروي چشم هايت

                  کادري مي بندم

تا زاويه ي  نگاهت

فقط براي من باشد.

 

:::::::دلنوشته من::::::::

+ تاریخ شنبه ۱۹ مهر۱۳۹۳ ساعت 9 نویسنده ترانه شرقی |

 

عمر دوباره ي سرودن

جنون  عاشقي ست

در بيت هايي كه لحظه تولد شان

بي تاريخ ست.

 

:::::::::دلنوشته من ::::::::::::

+ تاریخ دوشنبه ۳۱ شهریور۱۳۹۳ ساعت 9 نویسنده ترانه شرقی |

 

گفتي هميشه با شعر در حال جستجو باش

در وقت دل سرودن مهمان هاي وهو باش

 

وقتي غزل نباشد دنيا بدون روياست

در شعر من تو، تنها آواي اين گلو باش

 

قدري هميشه ماهت درآسمان پديدار

امشب كنار شعرم تنديس آبرو باش

 

در امتداد احساس جايي كنار قلبم

با لحظه هاي عشقم يك طرح آرزو باش

 

اين ماجرا غزل شد پيوسته با صبوري

در مشق عشق من باز،تنها بهانه جو باش

 

:::::::::::غزلي از خودم:::::::::::::::

           ماه منير بروفر

+ تاریخ دوشنبه ۱۳ مرداد۱۳۹۳ ساعت 21 نویسنده ترانه شرقی |

 

مدتهاست

روياي تو با شب

در من جا مانده

تا صبح ِ عشق.

 

:::::::دلنوشته من ::::::::::

+ تاریخ دوشنبه ۶ مرداد۱۳۹۳ ساعت 20 نویسنده ترانه شرقی |


 در زير پوستِ احساسم

شفيره ء يك شعر

در حال پروانگي ست

پس نگاه كن

تاپرواز غزلم را

                        ببيني.


::::::::::::::دلنوشته من ::::::::::::::

          

+ تاریخ پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ ساعت 22 نویسنده ترانه شرقی |